SEKSTIENDE

Setninger med ordet sekstiende


Corpus Christi er den åttende største byen i Texas og den sekstiende i USA.
Under Qing-dynastiet het det at det var mindre oppstander hvert tredevte år, og større hvert sekstiende.
Det var det trettende løpet i Formel 1-sesongen 2011 og sekstiende gang at Italias Grand Prix kjøres på Monza.
Han kunne bli valgt som livsvarig medlem av rådet etter hans sekstiende år som var samme år som han ble fritatt fra militærtjenesten.
Ronaldo fikk sin debut i en hjemmekamp mot Bolton i august 2003 som innbytter i det sekstiende minutt, og imponerte raskt publikum på Old Trafford.
Visse lysfenomener som knyttes til planeten Jupiter, og som gjentar seg hvert sekstiende år, ligger til grunn for en teori lansert av Michael R Molnar.
Traktatteksten ble lagt ut for undertegning 10. desember 1982, og trådte i kraft 14. november 1994, etter at Guyana som den sekstiende staten hadde signert.
Først i 1958 ble den første havrettskonvensjonen vedtatt; i dag har flertallet av verdens land underskrevet og ratifisert FNs havrettskonvensjon som trådte i kraft 14. november 1994, etter at Guyana som den sekstiende staten hadde signert.