SENROMANSK

Setninger med ordet senromansk


Døpefonten er senromansk fra omkring 1300.
Den var opprinnelig en senromansk teglstenskirke med tre fløyer.
Kirken ble oppført i 1310, bygd i murstein og har et senromansk preg.
Døpefonten er av gotlandsk type, senromansk og utført i rød- og hvit kalksten.
Døpefonten er senromansk og laget av kalksten som sannsynligvis kommer fra Gotland.
Sankt Secundus-kirken i Hennstedt ble reist på 1100- og 1200-tallet i senromansk stil.
Opprinnelig var den en senromansk kirke med rektangulært skip og tilnærmet kvadratisk kor.
Esajas kirke er oppført i senromansk stil som en korskirke i røde mursten med en høy granittsokkel.
Taborkirken (av fjellet Tabor i Israel) påbegynt i 1230, er stedets eldste bygning og oppført i senromansk stil.
Tågerup kirke ligger i Rødby, Lolland kommune i Danmark og er en senromansk teglstenskirke som består av kor og skip.
Fra senromansk tid blir pussbehandlingen mer slurvete og senmiddelalderens malere nøyde seg med meget grove og ujevne overflater som ikke hadde fått noen spesiell behandling.
I løpet av de mer enn hundre år det tok å bygge den kirken vi kan se idag, endret den fremherskende byggeskikk seg fra tidligromansk til senromansk, og endelig til gotisk stil.