SENTRALUTVALG

Setninger med ordet sentralutvalg


Den velger organisasjonens sentralutvalg, som tar hånd om ledelse av organisasjonen mellom dens møter.