SFINXENE

Setninger med ordet sfinxene


Inni én av sfinxene ved obelisken finner Susan et lydbånd.
Hodet og deler av vingene til en av sfinxene ble funnet sammen med deler av den oppbrukne marmordøren inne i gravkammeret.