SHITMAT

Setninger med ordet shitmat


Planet Mu har flere høyprofilerte artister i stallen, blant annet Jega, Venetian Snares, Datach'i, Leafcutter John, Joseph Nothing, Frog Pocket, Shitmat, Luke Vibert, og Hrvatski.