SIEVERT

Setninger med ordet sievert


Symbolet for sievert er Sv.
Sievert ble født i Stockholm.
Enheten sievert er en avledet SI-enhet.
Måleenheten for doseekvivalent er sievert (Sv).
Alumnus Albert Kiefer av Adelheid Sievert, Januar 2011.
Navnet kommer fra den svenske fysiker og medisiner Rolf Maximilian Sievert.
Rolf Maximilian Sievert (født 1896, død 1966) var en svensk strålingsfysiker.
Sievert regnes ut ved å gange stråledosen målt i gray med en virkningsfaktor.
Sievert er et mål for biologisk virkning (effekt) av denne strålingsenergien i et vev.
Ved å gange stråledose med en virkningsfaktor får man den biologiske effekt målt i sievert.
Sievert oppfant flere instrumenter for å måle strålingsdoser; den mest kjente er Sievertkammeret.
Effektiv dose og ekvivalent dose oppgis i sievert eller millisievert (mSv) som er en tusendels Sv.
Deretter overtok Elisabeth Sievert Nilsen som redaktør, og hun ble etter hvert etterfulgt av Anne Helgesen.
I 1979, ved Conférence Générale des Poids et Mesures, ble enheten for stråledose fra ioniserende stråling oppkalt etter ham (sievert, Sv).
Å regne om mellom gray og sievert kan være en svært komplisert prosess som avhenger av strålingstype og hvilke organer som blir eksponert for strålingen.