SIKSAK

Setninger med ordet siksak


Oddmund kom seg ut av hytta, og Peder løp «i en slags siksak» som avledet ildgivning mot Oddmund.
Ytterkanten ser tannet ut på grunn av en mørk kantlinje som går i siksak, men er egentlig bare litt bølgete.
Peder fulgte ut døra, og sprang i snøen «i en slags siksak» som avledet ildgivning mot Oddmund, hevdet Per Hansson.
Begge variantene har samme atomstruktur, bestående av nesten lineære enheter av O-HG-O i siksak med en vinkel på 107°.Kvikksølvoksid blir noen ganger brukt i framstilling av kvikksølv, da forbindelsen løser seg opp relativt lett.