SIVILISERENDE

Setninger med ordet siviliserende


Filosofen dr Knut Inge Riksen har vist at at skammen virker siviliserende på mennesker.
Avhandlingen er ment som et bidrag til å rehabilitere skammen som en siviliserende kraft i mennesket.
Hans første doktorgrad, «I begynnelsen var skammen», er et bidrag til å rehabilitere skammen som en siviliserende kraft i mennesket.
Ifølge Turner oppstod den unike identiteten i kryssingspunktet mellom det siviliserende i nybyggersamfunnet og råskapen i villmarkslivet.
Dette arvestoffet ble, hevdet Prytz, fordrevet med revolusjonen, og det nordiske folk ville igjen kunne få en siviliserende oppgave i Russland etter revolusjonens kaos.
De braket sammen i voldsomme sammenstøt med andre creek-høvdinger over de creek-områdene som hvite settlere hadde ranet til seg og de «siviliserende» programmene som ble administrert av Benjamin Hawkins.