SIWAS

Setninger med ordet siwas


Disse smykkene er gjerne dekorert med symboler som er knyttet til Siwas historie, forestillinger og holdninger.
Fram til en asfaltvei ble bygget til kysten av Middelhavet på 1980-tallet, var Siwas eneste forbindelse med verden utenfor via en krevende kamaelrute gjennom ørkenen.