SJØFYLLINGER

Setninger med ordet sjøfyllinger


Kveøya har veiforbindelse med Hinnøya med Fv 105, som krysser Kvæfjorden i sjøfyllinger og bro fra sørspissen av Kveøya.