SJØMÆNDS

Setninger med ordet sjømænds


Videre var han styremedlem i Sjømænds Gamlehjem i Sandefjord.
I 1885 etablerte han «Broderkretsen på Havet» i 1885 og startet et treårig arbeide med salmeboken «Sjømænds Harpe», utgitt i tre opplag frem til 1890, såvel som at han utga utdrag av Landstads kirkesalmebog.