SJEFSREVISOREN

Setninger med ordet sjefsrevisoren


De andre valgte embetsmennene som utgjør den utøvende makten er viseguvernøren, riksadvokaten, sjefsrevisoren og finansministeren.
Polo var notarius av profesjon og tilknyttet finansdepartementet som besøkte Valencia i 1571, ble medhjelper til sjefsrevisoren i 1572, dro på spesielt oppdrag til Barcelona i 1580 og døde der i 1591.