SJEIKERS

Setninger med ordet sjeikers


Alle siwanere kjenner paringen som skjer mellom deres sjeiker og deres sjeikers sønner...