SKÄRVSTENSHÖG

Setninger med ordet skärvstenshög


Fra bronsealderen tilhører spredte gravrøyser og hva som på svensk kalles for Skärvstenshög, en haug av stein som ble sprengt av ild.