SKAMFØLELSE

Setninger med ordet skamfølelse


T. Singer er en person med sterk skamfølelse.
Anstand, rettskaffenhet, ærlighet, naturlig skamfølelse.
Dette kan gjerne føre til skamfølelse med angst og/eller depresjon.
Skam er et låneord fra tysk Scham av gammelhøytysk scama, som opprinnelig betød skamfølelse, beskjemmelse eller skjendighet.
Utviklingen av klær medførte også utviklingen av bluferdighet dvs. en skamfølelse av å bli sett naken eller av å se andre naken.
Komikken og mangelen på «skamfølelse» (Mattheson) i Telemanns operaer ble til dels kritisert, likeså den dengang så vanlige blandingen av tysk og italiensk tekst.
Det å feilbeskrive egen atfered og minimalisere konsekvensene tillater individene å minimalisere skamfølelse og anger og hemminger mot aggressiv og skadelig atferd svekkes.
Selv om krise og krig danner bakteppe for de ulike tekstversjonene av «Ja, vi elsker», betoner de åtte strofene etiske verdier som ansvarlighet, samhold, trofasthet, historisk bevissthet, fredsvilje, forlik, utholdenhet, tillitsfullhet, forsakelse, skamfølelse og gudstro.
I går, under innflytelse av en momentan falsk skamfølelse, utløst av atmosfæren på anklagebenken og det vonde inntrykk utløst av den offentlige lesning av anklagen, som ble forverret av min svake helse, kunne jeg ikke få meg selv til å si sannheten, jeg kunne ikke få meg selv til å erklære meg skyldig.