SKJOLDLUSENE

Setninger med ordet skjoldlusene


Skjoldlusene deles inn i to grupper.
Hos disse skjoldlusene er hanner vanlige.
Skjoldlusene blir spist av ulike marihøner.
Disse skjoldlusene er nærmest runde sett ovenfra.
Disse skjoldlusene lever på busker og trær, sjelden på urteaktige planter.
Vanligvis sitter disse skjoldlusene i små groper på greiner av vertsplanten.
Disse skjoldlusene omgir deg gjerne med hvit voks, slik at selve insektet er vanskelig å se.
Fluene borrer knøttsmå egg inn i kroppen til skjoldlusene, og larvene utvikler seg inne i verten.
Disse skjoldlusene skiller ikke ut noe egentlig skjold, men hunnens ryggside hardner til et skall.
Disse skjoldlusene lever bare på bartrær i slekten furu (Pinus), edelgran (Abies) og gran (Picea).
Cochenillelus (Dactylopius cocchus) er en art i familien Dactylopiidae som hører til blant skjoldlusene.
Likevel skaper skjoldlusene små problemer hos oss sammenlignet med varmere strøk der de er mye mer tallrike.
Hårene på beina til de voksne sommerfuglene gir dem kanskje vern mot maur som finnes sammen med skjoldlusene.
Skjoldlusene sitter helst på de lyse områdene ved roten av palmebladene, men kan også finnes på avdekte røtter.
Særlig er skjoldlusene et stort problem i varme områder, hos oss er de av mindre betydning, i alle fall utendørs.
Dette er gunstig for dyr som er så lite bevegelige som skjoldlusene, og det gjør også at de kan produsere store mengder avkom.
Disse skjoldlusene har normalt én generasjon per år og overvintrer som nymfer i første eller andre nymfestadium, gjerne i barksprekker.
Disse skjoldlusene er gjerne dekket av et tykt, hvitt vokslag, men de er fortsatt gjenkjennelige som insekter, med et markert hode, trådformede antenner og tre par bein.
Vertsplantene omfatter økonomisk viktige planter som kaffe, kakao, kolanøtter, pepper og maniok (ingen av disse er hjemmehørende i de områdene der skjoldlusene lever), og denne familien er derfor viktige skadedyr.
Signiphoridene er nesten alle sammen assosiert med skjoldlus (Coccoidea), enten som direkte parasitoider på skjoldlusene eller som hyperparasitoider som snylter på andre parasitoider (fluer eller andre Chalcidoidea) som angriper disse.