SKOGBRUKSFAG

Setninger med ordet skogbruksfag


School of Forestry underviser i miljørettede skogbruksfag.
Fra 2005 sluttet Høgskolen i Nord-Trøndelag å undervise i skogbruksfag.
Det ble opprettet i 1992 og er sentraluniversitet for landbruks- og skogbruksfag i India.
En forstmann er (eller var) en betegnelse på en person som var utdannet i skogbruksfag og skogsdrift.
Tom Behnke tok jord- og skogbruksfag før han avtjente verneplikten ved Trænregimentet på Aalborg Kaserner, hvor han også tok sersjantkurset.
I dag har universitetet et meget bredt studieprogram, inklusive studier i meteorologi, skogbruksfag, veterinærmedisin, sosialøkonomi, design og lærerutdanning.