SKV

Setninger med ordet skv


I april 1940 ble skv.
I løpet av 1940 kjempet også skv.
Sea Gladiator ble først tatt i bruk av skv.
I ble levert til RAF i juli 1936 og var i operativ tjeneste ved skv.
Alle hadde hjemmebase på HOS, unntatt 22 skv som hadde OOS som base fra 1979 til 2003.
Fra august 1956 til den ble nedlagt på nytt i februar 1958 opererte 330 skv fra Rygge flystasjon.
Strengereid Krets velforening (SKV) og Strengereid idrettslag (SIL) er to aktører i lokalmiljøet.
Stundom opplevde finnene at svenske busskunder ville kjøpe fra dem etter SKV gikk over til lettmetall.
Eksempler på tidligere fartøysskvadroner er 21 MTB skv, 22 MTB skv, 23 MTB skv, 24 MTB skv og 26 MTB skv.
Det første bygget var eid og ble drevet av Strengereid Krets velforening (SKV) og Strengereid idrettslag (SIL).
Svenska Karosseriverkstäderna AB (SKV) i Katrineholm var en industribedrift som blant annet produserte busskarosseri.
Etter krigen valgte SKV å bygge den selvbærende konstruksjonen som karosseri for å kunne bruke eksisterende busschassis.
Det var først i 1957 SKV valgte å gå over til lettmetall, men de stoppet ikke produksjonen av trekarosseriet før i 1963.
I 1961 startet oppbyggingen av 330 skv på nytt, denne gang igjen i maritim overvåkningsrolle med Grumman SA-16 Albatross.
Sammen med en Catalina fra 333 skv transporterte en Sunderland fra 330 skv den allierte våpentillstandskommisjonen til Oslo den 8. mai 1945.
SKV sendte snekkerpersonell til flyvåpenet for å reparere fly som hadde fått flyforbud fordi vingekonstruksjonen med limt tre måtte utbedres.
Administrasjon av selve skytingen, skytteforeningenes våpenregistrering (SKV) samt våpenpolitiske saker ble videreført som nyopprettede DGI Skydning.
Det ble vurdert slik at det ikke fantes sivile operatører som kunne påta seg å drive en slik tjeneste, og 330 skv ble besluttet gjenopprettet som redningsskvadron.
Likevel kunne Helikopter Service påta seg en kontrakt med Justisdepartementet om å operere 2 Sikorsky S-61 i slik tjeneste fra 1. september 1970 til 330 skv var operativ 1. mai 1973.
Det resulterte i et vedtak fra Forsvarsdepartementet om at 330 skvadrons helikoptre ikke skulle utføre transportoppdrag i Alta, men skvadronens helikoptre på Banak kunne brukes ved eventuelle ambulanseoppdrag.»Aftenposten 10. januar 1981, side 8, Endret avtale om helikoptreNordlands Framtid 9. januar 1981, side 11, Bare rednings- og ambulanse-oppdrag i Alta for 330 skv.