SMÅKKÅ

Setninger med ordet småkkå


Vårrå, båkkå, kåmmå, småkkå, låsså, spållå.