SOSIALSAKER

Setninger med ordet sosialsaker


Her var han særlig opptatt av helse- og sosialsaker.
Han arbeidet særlig med skole-, helse- og sosialsaker.
I 1986 ble han schepen (rådsmann) for helse- og sosialsaker og byplanlegging.
Han ble medlem av Labours skyggeregjering i 1984, og i 1992 ble han ansvarlig for sosialsaker i den.
Han ledet kommunens hovedutvalg for helse- og sosialsaker frem til 2013 og er medlem av formannskapet.
Før innføringen av departementsstrukturen i 1998, fulgte kultursakene som regel skole- og sosialsaker.
Før innføringen av departementsstrukturen i 1998, fulgte helsesakene som regel arbeids- og sosialsaker.
Hun var Tysklands helseminister fra 2001 til 2009, og i perioden 2002–2005 også ansvarlig for sosialsaker.
Schwesig var fra 2009 minister for arbeid, likestilling og sosialsaker i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.
Campbell er kjent som en moderat republikaner; liberal i sosialsaker mens han er mer konservativ i finanssaker.
I 1977 ble Fuchs utnevnt til statssekretær i Departementet for arbeids- og sosialsaker av minister Herbert Ehrenberg.
Dreyer var fra mars 2002 til januar 2013 minister for sosialsaker, arbeid, helse og demografi i delstatsregjeringen i Rheinland-Pfalz.
Den hadde, for eksempel, «ministerier» for forsvar, helse og sosialsaker, vitenskap og teknologi, tungindustri, utdanning, etterretning.
Dimitris Kremastinos var gresk minister for helse, velferd og sosial sikkerhet, formann for Hellas' parlaments stående komite for sosialsaker, og i 2015 valgt visepresident for parlamentet.
Eksekutivkomiteens medlemmer har spesielle ansvarsområder, slik som militære spørsmål, utenriks-, finans- og sosialsaker, noe som gjør deres rolle tilsvarende de hos ministre i nasjonale myngigheter.
Tamber har vært leder i Namdalseid Høyre, varamedlem av Namdalseid kommunestyre i to perioder samt varamedlem av Nord-Trøndelag fylkesting og hovedutvalget for helse- og sosialsaker, i tillegg til deltakelse i diverse nemnder og råd.
Bundesgerichtshof behandler straffesaker og sivile saker (Ordentliche Gerichtsbarkeit) i snever forstand, dvs. ikke medregnet forvaltningssaker, arbeidsrettssaker, skattesaker, patentsaker, saker knyttet til militært personell og trygde- og sosialsaker.
Ifølge selskapets nettsted har The Zurich Community Trust (UK) donert mer enn GBP 60 millioner siden 1981 med det mål å ta tak i viktige sosialsaker ved å støtte mer enn 600 veldedigheter hvert år og derved betydelig å påvirke livet til mer enn 80 000 mennesker.