SOSIALSEKTOR

Setninger med ordet sosialsektor


Utdannelse og bibliotek, helse- og sosialsektor og for Eurostats NUTS.
Partiet arbeider også for sterkere faglige rettigheter og en utbygd sosialsektor.
Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen”.
Zambia preges fremdeles av økonomiske reformsaker som størrelsen på offentlig sektor og i å forbedre Zambias sosialsektor.
Inn på tunet ble innført som begrep og logo i 2001 med undertittelen ”Gården som ressurs for opplærings-, helse og sosialsektor”.
Her kan nevnes bl.a. helse- og sosialsektor, politi- og rettsvesen, skole- og utdanningssektoren og individuelle kirkelige tjenester.