SPÅLLÅ

Setninger med ordet spållå


Vårrå, båkkå, kåmmå, småkkå, låsså, spållå.