SRTM

Setninger med ordet srtm


SRTM består av et spesielt modifisert radar-system ombord i romfergen under den 11 dager lange ferden.
Resultatet av «Shuttle Radar Topography Mission» (SRTM) kan være så nært som 1 trilliontedels måling av Jordens topografi.
SRTM bruker C-band og X-band «interferometric synthetic aperture radar» (IFSAR) for å oppnå data av Jordens landmasse (mellom 60°N og 56°S).
Siwaoasen ligger i en fordypning som er under havnivået, omtrentlig 19 meter.«Elevation data by NASA's SRTM», NASA 17. juni 2009. doi:10.1029/2005RG000183.
STS-99 er benevnelsen på en romferd med den amerikanske romfergen Endeavour.«Shuttle Radar Topography Mission» (SRTM) er et internasjonalt prosjekt ledet av «National Imagery and Mapping Agency» og NASA, med deltagelse av det tyske «Aerospace Center» DLR.