STABSSJEFSSTILLINGEN

Setninger med ordet stabssjefsstillingen


Assistant to the President (presidentens assistent), og i 1961 kom stabssjefsstillingen.