STAMMEBEHANDLING

Setninger med ordet stammebehandling


Stammebehandling arter seg forskjellig avhengig av klientens alder.
Det overordnede målet med stammebehandling blir da å øke personens autonomi, slik at stammingen ikke blir til hinder i hverdagen.