STAMMEMODIFISERENDE

Setninger med ordet stammemodifiserende


For å oppnå dette, kan flytskapende og stammemodifiserende teknikker brukes.
Dersom teknikker for å endre talen (flytskapende og stammemodifiserende teknikker) benyttes, kan det være en utfordring å overføre disse teknikkene til situasjoner i hverdagen.