STAMMINGENS

Setninger med ordet stammingens


Etter stammingens begynnelse, vil barnets emosjonelle reaksjoner og sosiale erfaringer påvirke hvordan stammingen utvikler seg.