STARTVANSKENE

Setninger med ordet startvanskene


De automatiske metodene kan derimot indikere hvorvidt en artikkel er kommet forbi de initielle startvanskene.
Noen av årsakene til startvanskene var at tiltakstyper og kravspesifikasjoner i NAV ikke passet i struktur og omfang til Grønn arbeid, i tillegg til skepsis til gården som attføringsarena.