STATSANSTALTER

Setninger med ordet statsanstalter


Men kommisjonens planer om oppførelse av statsanstalter måtte henlegges på grunn av manglende økonomiske bevilgninger fra myndighetene.