STATSBIBLIOTEKAR

Setninger med ordet statsbibliotekar


Hun ble 6. juni 1981 gift med statsbibliotekar Svend Horneman Stilling, men ekteskapet ble senere oppløst.