STATSREVISORER

Setninger med ordet statsrevisorer


Det skjer i samarbeide med politisk utpekte statsrevisorer, som Rigsrevisionen avgir 16–20 beretninger om året til.