STATUTTBUNDNE

Setninger med ordet statuttbundne


Sparta på sin side hadde sine oppsparte midler i statuttbundne fond i bank.