STEDNAVNENE

Setninger med ordet stednavnene


Blant de andre stednavnene i området hvori betegnelsen Han- inngår i navnet kan nevnes Hanstholm, Hanklit og Hannæs.
Det er også fra person- og stednavnene som kan gi argumenter for en engelsk opprinnelse, og det er vanligvis akseptert at navnet «Gaula» viser til Wales, og ikke Gallia.