STEINHVELVBRO

Setninger med ordet steinhvelvbro


Det er også den lengste ett-spenns steinhvelvbro i tørrmur.
Brua er en steinhvelvbro med 3 spenn og stod ferdig i 1926.
Åros bru var 1999 den første steinhvelvbro oppført på 60 år i Norge.
Brua er en steinhvelvbro med 3 spenn på 11 meter og var ferdig i 1902.
Bergensbanen krysser elva i ei steinhvelvbro ved tidligere Heggen skole.
Ved utløpet krysser Randsfjordbanen over Skjærdalselva i en steinhvelvbro.
Etter andre verdenskrig har det kun blitt bygd en eneste steinhvelvbro i Norge.
Geilskredbrua er en steinhvelvbro langs fylkesvei 655 i Norangsdalen på Sunnmøre.
Gudbrand bru er en tørrmuret steinhvelvbro oppført i 1919 som et ledd i hovedvegen Valldal-Romsdal.
Til forskjell fra en «ekte bue», som i en steinhvelvbro, danner ikke utkragingen en selvbærende bue.
Skodjestraumen bru er med det hovedspenn på 59 meter den lengste steinhvelvbro i det norske veinettet.
Det er en steinhvelvbro med hovedspenn på 54 meter, og endehvelv på 6 og 9 meter, samlet lengde er 85,4 m.
Buerelva krysses av fylkesvei 602 over Hellevadbrua, en gammel steinhvelvbro som det ikke er mange igjen av i Østfold.
Naude bro er en steinhvelvbro over Lillelv og markerer skillet mellom Asdal og Bjorbekk i Arendal kommune, tidligere Øyestad kommune.