STJERTSPINNERE

Setninger med ordet stjertspinnere


Gruppen stjertspinnere (Pygaerinae) kan kjennes på at bakkroppspissen har en dusk av lange hår, som hos hannen er todelt.
Den skiller seg fra de andre nordiske medlemmene i slekten stjertspinnere (Clostera) på at forvingespissen har samme farge som resten av vingen.
Man finner ofte denne artens larver sammen med larvene til andre tannspinnere, særlig stjertspinnere (Clostera spp.) og gaffelstjerter (Dicranurini).