STORFINANSEN

Setninger med ordet storfinansen


Feder fortsatte imidlertid å skrive pamfletter om «kampen mot storfinansen» og mot jødene.
I disse avisene førte han en heftig kamp mot storfinansen i Paris og dennes innflytelse på fransk politikk.