STRÅLINGSDOSER

Setninger med ordet strålingsdoser


Senere innrettet han sin forskning mot biologiske effekter etter gjentatte lave strålingsdoser.
Et stoff har høy radiologisk giftighet dersom små mengder inntatt stoff gir store strålingsdoser.
Sievert oppfant flere instrumenter for å måle strålingsdoser; den mest kjente er Sievertkammeret.
Han var pioner innen måling av strålingsdoser, spesielt anvendelse for diagnose og kreftbehandling.
I rommet utsettes astronautene for anslagsvis 27 ganger høyere strålingsdoser fra kosmisk stråling enn en person på jordoverflaten.