STRØTVET

Setninger med ordet strøtvet


På tross av dette dukker Strøtvet opp som gård i Lier igjen lenge etter dette.
Strøtvet er et strøk i Drammen, og utgjør den nordøstlige delen av bydelen Bragernes.
Omliggende strøk er Bragernes sentrum i vest, Strøtvet i nordøst, Brakerøya i sørøst og Nøste i øst.
Strøtvet har for øvrig stort sett villabebyggelse og boligprisene i området er blant de høyere i Drammen.
Bragernes ligger sentralt i Drammen på nordsiden av Drammenselva og strekker seg fra Kjøsterud til Strøtvet.
Historisk har klubbens nedslagsfelt vært Brakerøya, Toppenhaug, Strøtvet, Lierstranda, Gullaug, Nøste, Stoppen og øvrige områder som tilhører skolekretsene i nærområdet.