STRATEGIPLANEN

Setninger med ordet strategiplanen


Alle punktene i strategiplanen er planlagt gjennomført innen 2015.
Den serbiske strategiplanen som i utgangspunktet var defensiv, tok sikte på å hindre angrep over elvene Sava og Drina fra vest.
Det var ikke mulig å bruke strategiplanen Plan R i sin opprinnelige form, først måtte mobiliseringen i tråd med Plan B sluttføres, og bare styrkene i A-Staffel kunne konsentreres i Galicia.
I den Nasjonale strategiplanen for arbeid og psykisk helse (2007- 2012) er det rettet spesiell oppmerksomhet mot mennesker med psykiske lidelser under 35 år som i økende grad blir uførepensjonert.
E-navigasjon er i strategiplanen fra IMOs sjøsikkerhetskomité (Maritime Safety Committee, MSC) definert som en harmonisert innsamling, integrering, utveksling, presentasjon og analyse av elektronisk maritim informasjon om bord og på land.
I tilfelle krig med Serbia som ville ha støtte fra det mindre nabolandet Montenegro, skulle «Plan B» iverksettes, om en krig med Russland skulle oppstå som et resultat av den østerriksk-serbiske konflikten, ville overkommandoen begynne med den andre strategiplanen, «Plan R» om en tofrontskrig.
Ifølge den opprinnelige strategiplanen var senterets formål å utvikle omfanget av og kvaliteten på undervisningsprogrammer, veiledning, kompetanseutvikling, forskning, utvikling og formidling innenfor teamet arbeidsinkludering, samt å bidra til utvikling av studieprogrammer, videreutdanninger, kurstilbud, forskningsprogrammer, FoU-nettverk og praksisprogrammer.