STRIDSMESSIG

Setninger med ordet stridsmessig


Dette tillot flyvåpenet å modernisere og styrke effektiviteten stridsmessig.