STRIDSOMRÅDE

Setninger med ordet stridsområde


Historisk har området tilhørt både Tyskland og Frankrike, og har vært et sentralt stridsområde mellom de to statene.
Vestfronten var det sentrale stridsområde under første verdenskrig, kampen pågikk mellom 1914 og 1918 og bestod for det meste av en skyttergravskrig, der ingen av partene vant fram.
Strategisk var striden en gjennombruddsmulighet for Israel, ettersom den stagnerte Egypts militære planer for forsterkning av Sinai ved å forflytte egyptisk militært fokus til et annet stridsområde.