STRYKEORKESTRENE

Setninger med ordet strykeorkestrene


De nye firestemmige strykeorkestrene i Italia som snart ble standard for opera, kirke- og verdslig musikk åpnet for nye klanglige og spilletekniske muligheter.