STUDIEOMRÅDENE

Setninger med ordet studieområdene


Det er et av de sentrale studieområdene i filosofien.
De ulike studieområdene gjenspeiler de ulike miljøforhold gaupa lever under i Skandinavia, fra tamreinområdene i nord, via snørike og ”rådyrfattige” Østerdalen, til ”rådyr-rike” kulturlandskap i sør.