SUPERLEDING

Setninger med ordet superleding


Disse bidragene var blant annet innenfor superleding, superfluiditet, kvanteelektrodynamikk, kjernefysikk, kvantemekanikk og partikkelfysikk.
Høytemperatur-superledere er også ikke-konvensjonelle i den forstand at de ikke kan forklares av BCS-teorien, som den mest grunnleggende teorien for superleding.
Gjennom teoretisk analyse viste han at elektronene i et sterkt magnetfelt kan kondensere og danne en slags kvantevæske, besleket med de kvantevæsker som oppstår ved superleding og i flytende helium.
Gjennom teoretisk analyse viste han at elektronene i et sterkt magnetfelt kan kondensere og danne en slags kvantevæske, besleket med de kvantevæsker som oppstår ved superleding og i flytende helium.
Gjennom teoretisk analyse viste han at elektronene i et sterkt magnetfelt kan kondensere og danne en slags kvantevæske, besleket med de kvantevæsker som oppstår ved superleding og i flytende helium.
Innen vitenskapelig forskning er oppførselen til de to væskefasene til helium-4 (heliumI og heliumII) viktig for forskere som studerer kvantemekanikk (spesielt egenskapene til superfluiditet) og for de som ser på fenomener som superleding produsert i materie nær det absolutte nullpunkt.