SVIGEFAREN

Setninger med ordet svigefaren


De forlover seg, men når Benny i et selskap hos Kjell får høre at svigefaren Qvist har stor gjeld, går forlovelsen fort over.