SYKDOMSUTVIKLING

Setninger med ordet sykdomsutvikling


Ulike avlastningstiltak er viktig for å forebygge stress og sykdomsutvikling hos pårørende.
Det medisinske faget omhandler sykdommene, sykdomsutvikling, sykdomsårsaker og årsakssammenheng.
Forstyrrelse i DNA-metylering, og funksjonen til DNMTs, er assosiert med ulike typer sykdomsutvikling.
Dersom det er opphopning av diabetes i familien, kan en gentest for å vurdere risiko for sykdomsutvikling være aktuell.
Faget omhandler hvordan sykdommene oppstår, årsaker, sykdomsmekanismer, sykdomsutvikling og særlig hvordan strukturelle og funksjonelle forandringer blir i organer, vev og celler ved de forskjellige sykdommer.
Han merket seg også at levekår, som temperatur, luft- og fôrkvalitet, renhet og adskillelse av larvene hadde noe å si for graden av sykdomsutvikling, og begynte dermed å se sammenhengen mellom miljø og sykdom.
Fra tropemedisin skiftet interessen til biologiske forskjeller og arvelige sykdommer, videre til mønstre i sykdomsutvikling blant sårbare grupper til dagens interesse for utvikling av helsesystemer som kan møte behovene til mangfoldige befolkninger.
I hovedsak vil persontilpasset medisin være aktuell med hensyn til arvelige sykdommer eller egenskaper som kan påvirke sykdomsutvikling og være viktige for behandlingsvalg, og ved kreftsykdom, der både arvelige egenskaper og de nye mutasjonene som er oppstått i kreftcellene kan være viktige for behandlingen.