SYKDOMSUTVIKLINGEN

Setninger med ordet sykdomsutviklingen


Sykdomsutviklingen er progredierende.
Tidlig diagnose vil også kunne forsinke sykdomsutviklingen noe.
Det finnes ingen medisin som hindrer eller demper sykdomsutviklingen.
Jo tidligere man får fastsatt en diagnose, jo bedre prognoser er det for sykdomsutviklingen.
Som oftest kunne det langsiktige utfallet leses ut av sykdomsutviklingen fra de to første årene.
Det finnes i dag medisiner som kan lindre smerter, og medisiner som kan bremse sykdomsutviklingen og forhindre invalidisering.
Intensiteten og graden av spesialisering av rehabiliteringstilbudet må tilpasses individuelt i takt med sykdomsutviklingen gjennom hele forløpet.
Ved GPA er ANCA-undergruppen antiproteinase-3 (PR3) av spesiell betydning for diagnose, sykdomsaktivitet og muligens også for sykdomsutviklingen.
I 2007 ble det gjennomført et forprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Vestfold, bygdeutviklingsmidler, og Nasjonalt kompetansesenter for demens hvor målet var å utarbeide en modell for dagtilbud med overnattingsmulighet for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase av sykdomsutviklingen.