TAIGAVEPS

Setninger med ordet taigaveps


Taigaveps er utbredt i Europa, i litt varmere strøk.
Taigaveps hører til blant de sosiale insektene og danner svermer.
Taigaveps (Dolichovespula pacifica) er en art i familien stikkveps.
Taigaveps er rovdyr og lever av andre mindre dyr, ofte larver til insekt som lever i vegetasjonen.
Taigaveps hører til i slekten av langkinnet stikkveps (Dolichovespula), der avstanden mellom fasettøyets nedre kant og kjeven er lengre enn følehornets bredde.