TAIPINGLEDERENS

Setninger med ordet taipinglederens


Han døde før motforestillingene mot taipinglederens religiøse opplevelser hadde fått sjanse til å bli kjent i hans kretser.