TALEBEVEGELSER

Setninger med ordet talebevegelser


Hjerneområder som peker seg ut, er områder som er viktige for planleggingen, initieringen og utføringen av talebevegelser.